Share |

Sisältö

Tietoisuustaitoja syvennetään usean näkökulman kautta. Muodollisten harjoitusten avulla tutustutaan omaan tietoisuuteen, syvennetään tietoisen läsnäolon kokemusta, avataan kehotietoisuutta ja aisteja ja opetellaan myös optimaalista kehon käyttöä asahin avulla. Kaikki nämä taidot tuodaan hiljalleen arkeen erilaisten epämuodollisten "tsekkausten" ja harjoitteiden avulla. Tietoisuustaidot voivat syventyä elinikäisiksi ja pysyviksi käyttäytymisen tavoiksi vain, jos harjoitusten ohella syvennetään myös harjoittajan ymmärrystä siitä, mitä hän harjoittaa ja miksi. Tätä tavoitellaan menetelmään liittyvien filosofisten teemakeskustelujen ja luentojen avulla. Alla on lueteltu joitakin keskusteluteeteemoja esimerkinomaisesti. Teemat vaihtuvat kurssista ja osallistujista riippuen.

 

 

kaavio2.jpg