Share |

Periaatteet

Alla olevassa taulukossa on esitetty luettelonomaisesti joitakin niitä periaatteita, joita tietoisuustaitokursseillani opetan. Kaikki nämä periaatteet ovat kokemuksellisia, eikä niitä voi ymmärtää ilman niihin kytkeytyviä harjoitteita ja tehtäviä. Kyse on oikeasti mielen ja kehon harjoittamisesta niin, että syvällisetkin käsitteet saavat kokemuksellisen sisällön. Nämä periaatteet eivät ole erillisiä vaan ennemminkin yhden kokemuksen eri ulottuvuuksia. Klikkaa numeroa, niin näet, miten asiaa voidaan lähestyä zenissä, eikä aina ilman huumoria.

 

1. Kognitiivinen etäännyttäminen

Opetellaan olemaan samaistumatta tietoisuuden virran sisältöihin. Ajatukset, aistimukset ja tunteet menevät ja tulevat.

 

2. Havainnoivan itsen näkökulma

Opetellaan näkemään tietoisuus tilana, jossa sen tapahtumia voidaan katsoa ikään kuin katsottaisi katsomosta näytelmää tai elokuvaa kankaalta.

 

3. Tietoinen läsnäolo

Avoimuus nyt-hetkelle, aistien avaaminen, ei-arvioiva tietoinen läsnäolo.

 

4. Hyväksyminen

Opetellaan hyväksymään tietoisuuden sisällöt sellaisena kuin ne ovat takertumatta niihin. Salliva asenne.

 

5. Kehotietoisuus ja "voimapaikka"

Avataan kehotietoisuutta je etsitään psykofyysinen keskusta, eräänlainen "voimapaikka" ja asetutaan sinne. Liittyy kehon keskilinjaan, rakennetietoisuuteen ja hengitykseen.

 

6. Arvot ja valinnan vapaus

Omat arvot ja päämäärät ja vapaus valita niiden mukaan. Maailmankuvan selkeyttäminen.

 

7. Tietoinen elämä ja läsnäolon taito

Elinikäinen harjoittaminen, arvopohjainen toiminta, tietoinen elämä. Yhteenkokoava periaate.