Share |

ABC-menetelmä, Awareness Based Coping


Tietoisuustaitoja, joita kutsutaan myös läsnäolotaidoiksi (mindfulness), voidaan lähestyä monesta näkökulmasta riippuen siitä, kuka taitoja opettaa ja mikä on harjoituksen päämäärä. Tällä hetkellä tietoisuustaitoja näyttävät opettavan lähinnä erilaisiin käyttäytymisterapioihin perehtyneet psykologit ja yritysvalmentajat. Alun perin tietoisuustaidoissa ei ole ollut kysymys terapiasta tai ihmisen suorituskyvyn parantamisesta. Kyse on ollut yksinkertaisesti elämästä, elämäntaidosta, elämänfilosofiasta, elämänymmärryksestä. Tämä on tietysti syy siihen, että nämä taidot taipuvat niin moneen lähtöön: elämä on kaiken toimintamme suuri viitekehys. Elämässämme me koemme ongelmia, elämässämme me haluamme suoriutua paremmin.

Oma lähtökohtani on elämänfilosofinen ja perustuu ajatukseen, että ihmiset eivät kaipaa tukea siksi, että he ovat sairaita, vaan siksi, että he ovat ihmisiä. Tämä lähtökohta ei sulje pois tietoisuustaitojen harjoittelua mitä erilaisimpien päämäärien vuoksi. Päinvastoin. Se vain asetta viitekehyksen: elämän. Ja tässä elämässä meillä on monta roolia. Tietoisuustaitojen avulla pyrimme löytämään itsestämme sen itsen, joka asettuu näihin rooleihin, mutta ei itse kuulu mihinkään rooliin. Sitä voisi kutsua "alkuperäiseksi itseksi". Tätä itseä lähestytään erilaisten tietoisuuden ja kehon harjoitusten kautta. Tämän itsen lähestyminen ja sen löytyminen voi vapauttaa meidät monista vaikeaksi koetuista ongelmista ja antaa voiman uuteen, luovaan ajatteluun ja toimintaan.

Lähestymistapani on itse asiassa kiteytymä siitä, mitä itse olen jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan sekä  harjoittanut että filosofina teoreettisesti tutkinut. Kirjassani "Taidon filosofia - filosofin taito" kuvasin niitä ulottuvuuksia, joita tämän kaltainen harjoittelu avaa. Kirjassa kuvaan, miten kehotietoisuus on se paikka, jonka kautta voimme yhdistää kehon ja mielen. Menetelmässäni korostankin kehomielen harjoituksia.Tässä kaavakuva kaikista menetelmäni lähtökohdista. Katso tästä Ratkes-lehdessäolleita kuvauksia "Tietoisuustaidot (mindfulness) ja kehollisuus -kurssistani.

pullot1.jpg