Share |

V Aistien avaaminen ja läsnäolo

Keho on läsnä tässä hetkessä aisteissaan. Mieli voi asua tulevaisuudessa ja menneisyydessä, murehtia jo tapahtunutta tai pelätä tulevaisuutta. Keho on tässä ja nyt. Nykyään nk. läsnäolotaidot (mindfulness) ovat muotia. Tässä osiossa teemme harjoituksia, joiden tarkoituksena on avata aisteja ja tulla enemmän tietoiseksi todellisuudesta sellaisena kuin se avautuu aisteissamme, tässä ja nyt.  Ympäröivä todellisuus avautuu meille aisteissamme. Jos elämme pääasiassa suunnitelmissamme tai muistoissamme, elämä sellaisena kuin voimme kokea sen nykyhetkessä, jää helposti ohueksi. Osiossa teemme aisteja avaavia harjoituksia sekä yksin että parin kanssa. Opettelemme kuuntelemaan parin liikettä kevyen ihokontaktin avulla, opettelemme aistimaan parin voimaa ja liikesuuntaa, opettelemme antamaan parin liikkeelle periksi pehmeästi, opettelemme olemaan vastustamatta voimaa voimalla. Aikaisemmissa osioissa olemme suunnanneet huomiomme sisäisiin tapahtumiimme ja tutustuneet itseemme, tässä osiossa suuntaamme huomiomme ulkoiseen maailmaan ja tutustumme toiseen. Kaikki tämä tapahtuu ”hyväksyvän läsnäolon” hengessä.

 

Esimerkki harjoituksesta:

 

aistit1.jpg