Share |

IV Hengityksen ja mielen integrointi

Tässä osiossa opettelemme tietoisuustaitojen perusteita. Keskeinen mielen taitojen harjoitus on huomion suuntaaminen hengitykseen. Opettelemme keskeiset mielen ja hengityksen yhdistämisen tekniikat, joiden avulla tutustuminen tietoisuuden elementteihin on mahdollista. Etsimme ”havainnoivan itsen” näkökulman, jonka avulla voimme asettaa mielemme sisällöt tarkastelun kohteeksi. Katsoessamme tästä näkökulmasta tietoisuuttamme opimme näkemään, miten ego-tietoisuutemme sisällöt nousevat ja mikä on kehotietoisuuden paikka kokemuksemme kokonaisuudessa. Opettelemme löytämään erilaisia tasapainoja sisäisessä kokemuksessamme. Erityisesti opettelemme nostamaan esiin kehotietoisuutta ja käyttämään sitä mielemme tasapainottamisen välineenä.

Osion harjoitukset tehdään sekä staattisissa asennoissa (istuen, seisten) että dynaamisten liikkeiden avulla, joissa etsitään liikkeen, hengityksen ja mielen harmoniaa.

 

Esimerkki harjoituksesta:

 

mieli1.jpg