Share |

III Hengityksen avaaminen

Hengitys on ihmisen kehomielen keskeinen tasapainoa ylläpitävä järjestelmä. Hengitys reagoi nopeasti sekä ulkoisen ympäristön että sisäisten tilojen muutokselle. Tietoisuuteen nouseva tunne tai ajatus muuttaa myös tilaa, jonka hengitys kehossamme ottaa. Jos hengityksemme ei ole joustava ja avoin, sen kehomieltä tasapainottava tehtävä ei pääse toteutumaan optimaalisella tavalla.

Tässä osiossa avaamme kokemuksellista hengitystilaamme, opettelemme aistimaan hengitystämme koko kehon alueella, tutustumme hengityksen voimaan, hengitystilan ja äänen ja hengitystilan ja käsieleiden suhteeseen sekä avaamme kokemuksellista hengitystilaamme kehon rajojen ulkopuolelle. Opettelemme myös integroimaan hengityksen ja keskilinjan tuen.

 

Esimerkki harjoituksesta:

 

hengitys1.jpg