Share |

II Keskilinjan globaali tuki

Funktionaalinen kehotietoisuus perustuu näkemykseen, jossa kehon pystyrakenne etsitään asettamalla sen eri osien painopisteet niin pystysuoraan linjaan kuin kehon rakenne sen sallii. Tämä tehdään vahvistamalla kokemusta kehon painovoimalinjasta, jota kutsumme kehon keskilinjaksi. Keskilinja toimii kehon eri osien painopisteet yhdistävänä vahvana kokemuksellisena ytimenä. Tuntuma keskilinjaan rakennetaan mielikuvien ja keskilinjan liikkeiden avulla.

Osio koostuu harjoituksista, joiden avulla vahvistetaan keskilinjaan liittyvää kinesteettistä aistia, harjoitellaan keskilinjan tiedostamista sen eri liikkeissä, vahvistetaan kehon yhteyden kokemusta keskilinjan ytimen ympärillä, avataan ja tasapainotetaan keskilinjan pystyyn ojentavaa refleksiä. Opetellaan aistimaan keskilinjaa kehon rakenteellisia osia yhdistävänä kehonlaajuisena tukena.

Esimerkki harjoituksesta:

 

keskilinja1.jpg