Share |

Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi (mindfulness)

Katso myös "kehotietoisuus"-linkin alalinkit, jossa kuvataan ohjelmaa yksityiskohtaisemmin!

"Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi" on systemaattinen ja perusteellinen koulutusohjelma, jonka sisältöä voisi kuvata vaikkapa "tietoisuustaitoiseksi kehotyöskentelyksi". Pyrin siinä toteuttamaan "fysiofilosofista" lähestymistapaani, näkemystä, jossa keho on lähtökohta, josta sitten voidaan edetä mihin tahansa inhimmilliseen eksistenssiin liittyvään problematiikaan; siksi "fysio" ja siksi "filosofia". Puhun mielelläni "kehomielestä", jolla haluan korostaa ihmisen alkuperäistä, kokemuksellista kehon ja mielen yhteyttä. Kulttuurimme vahva ruumiin ja sielun erottava dualismi on vaikea ylittää, koska se vaikuttaa kielessämme ja myös esimerkiksi ihmisen kohtaamiseen liittyvissä rakenteissa. Ohjelman taustalla on ihmisen kehomielen filosofinen (fenomenologinen) analyysi, jossa kehoa ja mieltä lähestytään aina kokemuksellisen kehomielen aspekteina, ei koskaan erikseen. Puhuessani "kehotietoisuudesta" ja "egotietoisuudesta" viittaan näihin aspekteihin. Kurssilla lähestytään tietoisuustaitoja (mindfulness) kehomielen harjoitusten kautta.

Kenelle?

Ohjelma sisältää kokonaisuudessaan jopa useita satoja kehomieltä, sen optimaalista asentoa ja asennetta avaavia harjoituksia. Peruskoulutuksessa näitä kaikkia ei ehditä käymään läpi. Siksi ohjelmaan liittyykin kertaus- ja jatkokoulutuksia. Näen, että ohjelmasta hyötyvät erityisesti kaikki ammattilaiset, jotka työskentelevät ihmisen kehomielen parissa: fysioterapeutit, psykoterapeutit, valmentajat, opettajat; mutta myös he jotka itse käyttävät kehomieltään luovan työnsä instrumenttina. Harjoitukset sopivat samalla tietysti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehomielensä terveydestä, työergonomiasta, tietoisuustaidoista (mindfulness), itsensä tutkimisesta perusteellisella ja syvällisellä tavalla.

Koulutukset

Funktionaalisen kehotietoisuuden peruskoulutus on nyt kiteytynyt kymmenen päivän kokonaisuudeksi, joka pidetään viitenä viikonvaihteena puolen vuoden sisällä. Kymmenen lähipäivän lisäksi osallistujat kirjoittavat kurssin ajan harjoitus/oppimispäiväkirjaa; opettelevat soveltamaan oppimaansa työssään, josta raportoivat; suunnittelevat fk:n periaatteita ja teemoja noudattavia harjoitussarjoja sekä tutustuvat lähdekirjallisuuteen.

Jos olet ollut asahi-ohjaajakoulutuksessani tai tietoisuustaito (mindfulness) -kursseillani, ohjelmassa on paljon tuttua ja osin päällekkäistäkin sisältöä, mutta tässä ohjelmassa työskentelemme pidemmän ajan puitteessa ja menemme huomattavasti syvemmälle ja hienovaraisempiin vivahteisiin, kuin em. kursseilla. Ohjelmaa voisi siis pitää myös em. koulutuksiani syventävänä jatkokurssina, vaikka niiden käymistä ei edellytetä.

Katso tiedot vuoden 2019 koulutuksista tästä linkistä.

Uusin kirjani Asahi - tietoisen liikkeen taito on nyt kaupoissa!
Katso esimerkki tietoisesta liikkeestä tästä: Asahi I -video YouTubessa. Asahia tuolilla. Tässä vähän dynaamisempaa liikettä yi quanista.


Ohjelman osiot kaaviokuvassa esitettynä.

 

kaavio22.jpg