Share |

Helsingin koulutukset 2014

Tietoisuustaidot (mindfulness) ja kehollisuus -koulutus 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu erityisesti psykologeille, psykoterapeuteille, fysioterapeuteille, työnohjaajille, lääkäreille, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville ja muille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet läsnäolotaidoista (mindfulness) ja kaikille, jotka käyttävät kehotietoisuutta työkalunaan.

Syksy 2014, kevät 2015

Syksyllä2014 ja keväällä 2015 ei näitä kahdeksan kerran koulutuksia Helsingissä! Mutta ks. perusteellisempi mindfulness-koulutus Helsingissä: Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi (mindfulness), jonka pituus on viisi viikonvaihdetta.


Tavoitteet ja sisällöt: Kurssin tavoitteena on lisätä kokemuksellisen oppimisen keinoin tietoisuutta omasta kehosta ja mielestä sekä niiden yhteydestä ja toimintatavoista. Tämä tietoisuus vapauttaa voimavarojamme.  Keskeinen tavoite on oppia tietoista, hyväksyvää läsnäoloa (mindfulness) ja löytää sen avulla "havainnoiva itse". Havainnoivan itsen näkökulmasta opitaan olemaan samaistumatta mielen sisältöihin, ajatuksiin, tunteisiin, muistoihin, suunnitelmiin, kehon tuntemuksiin jne, jotka muuttuvat jatkuvasti. Kurssilla harjoitellaan kehotietoisuutta ja opiskellaan kehon optimaalista käyttöä ja ergonomiaa mm. asahi-terveysliikunnan avulla.

Työskentelytavat: Tapaamiskerrat: luennot, harjoitukset, keskustelut; Itsenäinen työskentely: päivittäin tehtävät harjoitukset.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: timo.klemola(at)uta.fi tai 040-5908209. Varaa paikkasi nopeasti, koulutukseen otetaan max. 10-12 henkilöä.

Kirjallisuutta: Uusin kirjani Mindfulness - tietoisuuden harjoittamisen taito ilmestyy Docendolta elokuussa.

Kirjassani Taidon filosofia -filosofin taito (Tampere University Press 2003) olen käsitellyt erityisesti kehotietoisuutta ja sen harjoittamista sekä läsnäolotaitoja (mindfulness) yleisemmin.


Suosittelen myös väitöskirjaani Ruumis liikkuu - liikkuuko henki? Tampereen yliopisto 1998.
Löydät sen edellisen linkin takaa sivuiltani pdf-muodossa.

buddha_iii.jpg